Koinot, Space Exploration

KO'ZLAR VA XARAJATLARNI TASNIFLANG

A koinot


1. galaktika
2. Yulduz
3. yulduz turkumi
a. Big Dipper
b. Kichik dipper

B. Quyosh tizimi


4. quyosh
5. oy
6. sayyora
7. Quyosh tutilishi
8. oy tutilishi
9. meteor
10. kometa
11. asteroid

12. Mercury
13. Venera
14. Yer
15 Mars
16. Yupiter
17. Saturn nomlarini
18. Uran
19. Neptun
20. Pluto

S. Kosmik tadqiqotlar


21. sun'iy yo'ldosh
22. (kosmik) probi
23. kosmik kemasi / orbiter

24. Kosmik stansiya

25. astronavt
26. kosmik kostyum

27. raketa

28. boshlash pedi
29. kosmik moki
30. raketa raketasi
31. vakolatlarni boshqarish
32. NUJ / Noma'lum Uchar ob'ekt / uchib ketadigan stol