PUL

PUL

tangalar

ism

qiymati

Yozilganidek:

1 tiyin
2 nikel
3 dima
4 chorak
5 yarim dollar
6 kumush dollar
bir foiz
besh tsent
o'n sentni tashkil etadi
yigirma besh tsent
ellik tsent
bir dollar
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$1.00

Valyutalar

ism

Biz ba'zan shunday deymiz:

qiymati

Yozilganidek:

7 (bir) dollarlik hisob
8 besh dollarlik hisob
9 dollarlik o'n dollarlik hisob
10 yigirma dollarlik qonun
11 ellik dollarli hisob
12 (bir) yuz dollarlik hisob
bir
beshta
o'nta
yigirma kishi
ellik kishi
yuz kishi
bir dollar
besh dollar
o'n dollar
yigirma dollar
ellik dollar
yuz dollar
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$100.00