BANK

BANK


A depozit qilish
B pul olishni amalga oshiradi
C pulni tekshirish
D sayohat chekalarini qabul qilish
E hisob oching
F kredit olish uchun ariza berish
G birja valyutasi

1 pulli slip
2 pul olish slipi
3 tekshirish
4 sayohat chekasi
5 bank kitobi / passbook
6 ATM kartasi
7 kredit karta
8 (bank) tog'li
9 xavfsiz kassa
10 teller
11 xavfsizlik xodimi
12 ATM (mashina) / kassa
13 bank xodimi